EVALUAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIȘTILOR DE IMIGRĂRI DIN MEHEDINŢI, ÎN ANUL 2017

Română

                În cursul anului 2017, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Mehedinţi au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 671 de persoane, dintre care 395 din state terțe și 286 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistați 79 de străini în situații ilegale și emise 21 de decizii de returnare. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 6500 de lei.

Polițiștii Inspectoratului General pentru ImigrăriBiroul pentru Imigrări al județului Mehedinţi, în anul 2017, au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 671 de persoane, dintre care 395 de străini din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova și Republica Serbia și 286 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania și Austria.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, religioase sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în perioada de referință, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 114 pemise de ședere, dintre care 102 pentru ședere temporară și 12 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 84 de certificate de înregistrare și 3 cărți de rezidență permanentă.

Pe linia combaterii șederii ilegale, au fost organizate 129 de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 79 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 21 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 34 au solicitat azil, 17 au fost luați în custodie publică, iar față de alți 7 au fost dispuse alte măsuri.

Totodată, au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 6500 de lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site-ul oficial al instituției la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

 

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI  AL JUDEŢULUI MEHEDINŢI

 

An: 
2018
Luna: 
01
DisplayDate: 
12 Ianuarie 2018
Zi: 
12