EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN GALAŢI, ÎN ANUL 2017

Română

                În cursul anului 2017, poliţiştii Serviciul pentru Imigrări al judeţului Galaţi au asigurat managementul şederii și rezidenței pe teritoriul  României pentru 1857 de persoane, dintre care 1309 state terţe si 548 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE. Au fost depistaţi 50 de străini în situaţii ilegale şi emise 30 decizii de returnare. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.500 lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Serviciul pentru Imigrări al județului Galaţi, în cursul anului 2017, au asigurat managementul şederii și rezidenței, pe raza judeţului pentru 1857 de persoane, dintre care 1309 străini din state terţe, cei mai mulţi din Republica Moldova şi Republica Turcia şi 548 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE, majoritatea din Italia, Franţa şi Spania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntegirea familiei, membri de familie ai cetaţenilor români, UE, sau SEE, educaţie, angajare în muncă, sau stabilire permanenta pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 36 de invitaţii, depuse pentru străini din Siria, Iordania, Irak, Liban, Maroc, etc.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 543 de permise de şedere dintre care 519 de şedere temporară şi 24 de şedere pe termen lung. Au fost eliberate 151 de certificate de înregistrare şi un permis de rezidenţă permanentă UE.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 24 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 24 avize de angajare/ pentru lucrători permanenţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 118  acţiuni şi controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu în urma cărora au fost depistaţi 50 de străini în situaţii legale.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 30 de decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, unul a fost returnat direct la frontieră, 11 străini au fost puși în legalitate iar 8 au fost luați în custodie publică, Pentru 12 persoane a fost aplicată măsura de nepermiterii a intrării în ţară pentru perioade cuprinse intre 3 luni  şi 5  ani.

De asemenea, a fost depistată o căsătorie de convenienţă încheiată de un cetăţean din Albania.

Totodata, poliţiştii de imigrări au aplicat 193 de sanţiuni contravenţionale în valoare de aproape 43000 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE şi O.U.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

***

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

 

SERVICIUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI GALAŢI

 

 

 

 

 

 

An: 
2018
Luna: 
01
DisplayDate: 
12 Ianuarie 2018
Zi: 
12