Cariera

Anunţ de concurs nr. 7787964 din 13.04.2018
Anunţ de concurs nr. 7787965 din 13.04.20185
Anunţ concurs privind ocuparea unui post de agent de poliţie pe linie de logistică şi asigurare tehnico - materială, prin încadrare directă din cadrul CCSLCP Otopeni
Anunţ concurs privind ocuparea unui post de agent de poliţie în cadrul Financiar, poz 38
Tabelul nominal cu rezultatul final obţinut la examenul organizat în data de 18.03.2018, în vederea ocupării unui post vacant de agent de poliție din cadrul CRPCSA București
Tabel nominal cu rezultatele finale, obţinute la concursul organizat în data de 17.03.2018, ora 11.00, în vederea ocupării a 3 (trei) posturi vacante de agent de poliţie din cadrul BI Călăraşi, SI Ilfov şi SI Mehedinţi
Tabel rezultate FINALE interviu concurs pe linie de secretariat
Tabel rezultate FINALE concurs Serviciul Comunicaţii şi Informatica
Tabel cu rezultatele finale, în urma soluţionării contestaţiilor depuse, pentru ocuparea a trei posturi vacante pe linie de logistică şi asigurare tehnico-materială
Tabel cu rezultatele FINALE obţinute de către candidati la concursul pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliţie la Financiar, pozitia 38

Pagini