Activități de cercetare științifică

Dacă doriţi să desfăşuraţi activităţi de cercetare stiinţifică în România şi sunteţi cetăţean al unui stat din afara Uniunii Europene şi a Spatiului Economic European, instituţia de cercetare-dezvoltare trebuie să obţină pentru dumneavoastră avizul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiinţifică. Acest aviz poate fi obţinut dacă unitatea de cercetare-dezvoltare este atestată în condiţiile legii şi dacă există un acord de primire între aceasta şi dumneavoastră, ca cercetător la care ați acceptat să desfăşuraţi activităţi în cadrul unui proiect de cercetare stiinţifică.

Următorul pas este obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Consultaţi lista acestora.

 

VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Daca doriţi obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi de cercetare stiinţifică trebuie să depuneţi următoarele documente:

- acordul de primire avizat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiinţifică (forma şi condiţiile în care se incheie acordul de primire se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării și tineretului);

- certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara de domiciliu sau de reședință;

- asigurarea medicală valabilă pe perioada valabilității vizei.

Taxa de viză este de 120 Euro și se achită în statul în care faceți solicitarea.

Ca și procedură internă, viza de lungă ședere primește aprobarea Centrului Național de Vize numai după obținerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrări. Avizul se emite în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, cu posibilitatea de prelungire a termenului cu 15 zile.

Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

 

PERMISUL DE ȘEDERE

După intrarea în România trebuie să obțineţi un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de şedere în România şi il puteţi obţine de la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veți depune personal o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză. De asemenea, aveţi posibilitatea de a depune documentele și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/

Pentru prima prelungire a dreptului de şedere (obţinerea primului permis de şedere) pentru activităţi de cercetare științifică trebuie să prezentaţi urmatoarele documente:

- cerere;

- documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) original și copie;

- avizul Autorității Naționale pentru Cercetare Stiințifică;

- acordul dintre unitatea/instituția de cercetare-dezvoltare științifică și dumneavoastră, prin care se certifică faptul că ați fost acceptat să desfășurați această activitate;

- dovada deținerii legale a spațiului de locuit (original și copie);

- dovada mijloacelor de întreținere cel puțin la nivelul câștigului salarial minim brut pe economie;

- dovada asigurării sociale de sănătate;

- adeverinţa medicală;

- taxe.

Permisul de şedere se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru prelungirea ulterioară a dreptului de şedere (obţinerea unui nou permis de şedere) trebuie să depuneţi următoarele documente:

- cerere;

- documentul de trecere a frontierei (paşaportul, titlul de călătorie, etc.) original şi copie;

- dovada faptului că exercitați activitatea de cercetare-dezvoltare stiinţifică;

- dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie);

- dovada mijloacelor de întreţinere cel puțin la nivelul câștigului salarial minim brut pe economie;

- dovada asigurării sociale de sănătate;

- adeverinţa medicală;

- taxe.

 

Termene pentru permisul de ședere

Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi solutionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Dreptul de şedere temporară pentru activităţi de cercetare stiinţifică se prelungește pentru perioada prevăzută în acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.

Posesorul unui permis de şedere eliberat de un alt stat membru, în scopul desfășurării de activităţi de cercetare stiinţifică, dacă se află pe teritoriul României, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de şedere temporară pe teritoriul României, fără a mai fi necesară obţinerea în prealabil a unei vize de lungă şedere în acest scop. Permisul de şedere se acordă în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiinţifică.

Străinii titulari ai unui drept de şedere pentru desfășurarea de activități de cercetare ştiinţifică pot desfăşura activităţi didactice în condiţiile legii.

Română